برچسب - وکیل دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعوا در لغت به معنی نزاع، دادخواهی و ادعا کردن است. هرگاه طبق قانون فردی مدعی به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید و ادعای خود را مطرح کند و درخواست رسیدگی به آن را داشته باشد، طرف مقابل هم می تواند با او مقابله کند که از منظر حقوقی...

بیشتر بخوانید