برچسب - هلدینگ

شرکت – هلدینگ

شرکت هلدینگ که در ایران بیشتر با نام شرکت مادر از آن یاد می شود، شرکتی سهامی است که مالکیت بیش از نصف سهام یک یا چند شرکت را در اختیار دارد. مهمترین فعالیت شرکت هلدینگ خریداری بیش از 50 درصد از سهام شرکت های دیگر است. در این...

بیشتر بخوانید