برچسب - دعاوی خانواده

دعاوی خانواده

یکی از رایج ترین دعاوی که امروزه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد، دعاوی خانواده است. در کشور ما با توجه به اهمیت بالای خانواده در جامعه، جهت رسیدگی به دعاوی خانواده دادگاه های خانواده را تاسیس کرده اند. در این دادگاه ها به صورت اختصاصی به...

بیشتر بخوانید