برچسب - دعاوی حقوقی

دعاوی کیفری

دعوا در لغت به معنی نزاع، دادخواهی و ادعا کردن است. هرگاه طبق قانون فردی مدعی به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید و ادعای خود را مطرح کند و درخواست رسیدگی به آن را داشته باشد، طرف مقابل هم می تواند با او مقابله کند که از منظر حقوقی...

بیشتر بخوانید

دعاوی حقوقی

به طور کلی دعاوی به دو دسته دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم می شوند. در دعاوی کیفری جرمی صورت گرفته و متهم بایستی علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم بشود. اما در دعاوی حقوقی حق و حقوق فرد ضایع شده و او در پی جبران خسارت ناشی از...

بیشتر بخوانید