برچسب - ثبت موسسه

ثبت موسسه

موسسه، واحد یا نهادی است که صرفاً جهت انجام امور غیر تجاری نظیر کارهای علمی، ادبی، خدماتی، امور خیریه و ... تشکیل می گردد. موسسات نیز همانند شرکت ها پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. از موسسات با نام های دیگری نظیر کانون، انجمن، بنگاه و واحد اقتصادی...

بیشتر بخوانید