برچسب - ثبت علائم صنعتی

ثبت علائم صنعتی

به هر نوع ترکیب خطوط، رنگها و اشکال دو بعدی یا سه بعدی به طوری که موجب تغییر ترکیب یک محصول یا فرآورده صنعتی شود، علائم صنعتی یا طرح صنعتی می گویند. علائم صنعتی موجب جذابیت محصولات و فرآورده های صنعتی می شوند. از دید حقوقی، علائم صنعتی جنبه...

بیشتر بخوانید