برچسب - ثبت تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

یک شرکت ممکن است پس از ثبت و در طول فعالیت خود دچار تغییراتی شود. تمامی تغییرات و تصمیمات جدید شرکت که در مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره صورت می گیرد بایستی طبق قانون ثبت گردد و برای ثبت آن لازم...

بیشتر بخوانید