برچسب - ثبت اختراع

ثبت اختراع

اختراع حاصل تفکر یک یا چند نفر است که برای نخستین بار از یک محصول یا فرآیند خاص رونمایی می کنند و موجب برطرف شدن مشکل یا نیازی در یک حرفه، صنعت و امثال آن می گردند. ثبت اختراع تنها زمانی امکان پذیر است که حتماً جدید و مبتکرانه...

بیشتر بخوانید