برچسب - تنظیم قرارداد

تنظیم و ثبت قرارداد قانونی

قرارداد قانونی تعهدی است که در چارچوب قوانین بین دو یا چند نفر برای انجام یا عدم انجام کاری با رضایت کامل طرفین منعقد می شود. طرفین قرارداد می توانند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی باشند. بر خلاف قراردادهای معمولی...

بیشتر بخوانید