برچسب - تعاونی

ثبت تعاونی

تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری است که در آن افرادی با نیازهای مشترک دور هم جمع می شوند تا با همکاری و مساعدت یکدیگر، نیازهای خود را مرتفع نمایند. در واقع هدف اصلی آنها از ثبت تعاونی، بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شرکاء و رفع حوائج آن...

بیشتر بخوانید